Sskj.

Kontekst.io je spletna stran, ki ponuja poizvedbo, ki ponuja podobne izraze in sinonimi za Fran.si, ki je spletna stran za iskanje in iskanje. Sskj je ena od pogostih in najpogostejših besed v slovenskem jeziku, ki je v drugih jezikih.

Sskj. Things To Know About Sskj.

STILNO-PLASTNI KVALIFIKATORJI: vprašanje terminologije: neizdelan cel. ovit model jezikovne zvrstnosti. monolitnost jezika v SP. n jezikovna večplastnost v SSKJ. vpliv češke teorije jezikovne zvrstnosti in češke terminologije. 60-ih letih neizdelana teorija. danes teorija socialnih in funkcijskih. Integriteta je »celovitost, skladnost, pristnost, poštenost, verodostojnost«. Gre za pojem, ki ga največkrat povezujemo s področjem etike in morale ( človekova notranja integriteta; integriteta osebnosti ). Pomeni skladno, dobro, etično delovanje in odgovornost posameznikov in organizacij, delovanje, s katerim se prizadeva za ...Asertivnost je sposobnost odkritega izražanja lastnega mnenja, prepričanj, pravic, potreb ali čustev, pri čimer hkrati upoštevamo našega sogovornika. Asertivni ljudje se zavedajo, da imajo osnovne človekove pravice, ki jih morajo ostali ljudje spoštovati, kar vključuje tudi svobodno izražanje lastnih potreb in čustev.Samostojni izpis sestavka. patétičen -čna -o prid. (ẹ́) pretirano navdušen, pretirano vznesen: patetičen govor; patetična deklamacija / spregovoril je s patetičnim glasom; patetično vedenje / patetičen slog pisem / patetičen človek. Kopiraj sestavek. Predlagajte popravek ali dopolnitev sestavka. Slovarski sestavek za iztočnico ...Zadetki iskanja. Vaše iskanje ni bilo uspešno. Pri iskanju po vseh slovarjih na Franu pa lahko najdete naslednje približke: nadaljnjo. nadaljna. nadaljnje. nadaljnji. nadaljnja. Predlagajte novo besedo!

Iz Wikipedije, proste enciklopedije. Sprotni slovar slovenskega jezika ( SSSJ) je rastoči popis novega živega, a še neuslovarjega besedja v slovenskem jeziku. [1] Zajete so besede, katerega rabo v zadnjih letih potrjuje korpusno gradivo, ter gesla, po katerih so uporabniki v zadnjih letih neuspešno poizvedovali v slovarjih na spletni strani ...Metadata. The second edition of The Dictionary of Standard Slovenian Language (SSKJ) was published in autumn 2014 (first edition 1970-1991). Its aim is to bridge the content and time gap that arose between the first edition of SSKJ and the new dictionary of standard Slovenian language yet to be compiled. The article explains the circumstances ...

Za telefonska vprašanja s področja davkov poslovnih subjektov je vzpostavljen enoten klicni center za celoten FURS:. 08 200 1003. Delovni čas klicnega centra: Ponedeljek, torek in četrtek: od 8. do 15. ure Sreda: od 7. do 17. ure Petek: od 8. do 13. ure

19 paź 2016 ... Dodani so novi slovarji – poleg tretje izdaje SSKJ še Slovar pravopisnih težav 3.0 (nov prirastek, rastoči slovar), Slovenski lingvistični atlas ...stanjem, 2. sestavek, ki ga učenec napiše za vajo v obravnavanju kakega vprašanja. (SSKJ, 1994, str. 1152) 4 Zbornik je publikacija s prispevki več avtorjev […] a) udeležencev seminarja, kongresa […] b) izdana v počastitev kakega pomembnega ustvarjalca […] c) o določeni tematiki, o določenem področju. (SSKJ, 1994. str.1651)SSKJ opredeljuje trgovski pojem garancija kot obvezo za brezplačno popravilo okvare v določenem roku po nabavi. A povsem enako kot garancijo SSKJ opredeljuje tudi pojem jamstvo: kot obvezo za izpolnitev obljube oziroma kot trgovski pojem obvezo za brezplačno popravilo okvare v določenem roku. Če bi torej sodili po SSKJ, ni nobene razlike ...Get Stefanutti Stocks Holdings Ltd (SSKJ.J) real-time stock quotes, news, price and financial information from Reuters to inform your trading and investments

Curriculum Vitae Sskj, Fcii Personal Statement, The Elements Of Critical Thinking, Bbc Creative Writing Course, Application Letter For Vice President, Legit College Grants For Louisiana No Essay, hypothesis thesis In addition, lack of car pooling system is also a reason for traffic jam. Actually, car pooling is not a safe form of transport.

Po Slovenskem pravopisu (ZRC SAZU, zadnja izdaja s slovarjem iz leta 2003) je možen le zapis 'v redu', kjer sta predlog 'v' in samostalnik 'redu' ločena, saj kakega posebnega gesla 'vredu' pravopis ne pozna, možnost skupnega zapisa pa ni niti omenjena v geslu 'red', kjer je omenjena zveza 'v redu'. Tu očitno ni debate, gesla 'vredu' ne ...

2. navadno s prilastkom kar komu dovoljuje, daje možnost biti, imeti, narediti kaj. a) glede na odogovor, pravilo, zakon: odpovedati se kaki pravici; imeti pravico do lastne izbire; jemati si vedno več pravic; pridobiti si pravico sodelovati v prvenstvu; priznati komu kako pravico; posebna pravica; pravno zagotovljena pravica do stanovanja ...Samostojni izpis sestavka. patétičen -čna -o prid. (ẹ́) pretirano navdušen, pretirano vznesen: patetičen govor; patetična deklamacija / spregovoril je s patetičnim glasom; patetično vedenje / patetičen slog pisem / patetičen človek. Kopiraj sestavek. Predlagajte popravek ali dopolnitev sestavka. Slovarski sestavek za iztočnico ...Zapis ure in časa. {12} Pri navajanju polne ure imamo več zapisovalnih možnosti ( ob 8. uri ali ob 8.00, ob 800, ob 8h ali ob 8h ); ure in minute zapisujemo s stično piko ali nadpisano ( ob 8.45 ali ob 845 ). Če navajamo izmerjeni čas, …Definition. SSKK. Suuri Suomalainen Kirjakerho (Suomi/Finland) SSKK. SportSuparKlubben Kamraterna (Sweden) SSKK. Sveriges Schackförbunds Korrschackkommitté (Swedish Chess Federation) SSKK. Sterling Silver Krana-Kal (LEGO Bionicle promotional item)Hvaležni medved. Ta članek potrebuje čiščenje. Pri urejanju upoštevaj pravila slogovnega priročnika. Razlog za čiščenje ni podan. Prosimo, da nam pomagaš izboljšati ta članek. Hvaležni medved je koroška narodna pripovedka, katero je zapisala Kristina Brenkova .

kredibílnost -i ž (ȋ) dejstvo, da je kdo kredibilen: izgubiti kredibilnost; politična kredibilnost; ugled in kredibilnost države. Celotno geslo Sinonimni. kredibílnost -i ž. GLEJ SINONIM: verodostojnost.Uvajanje IKT v splošne predmete srednje šole. Slovenščina. IKT-Slo2. Poglavje 1. SSKJ - Slovar slovenskega knjižnega jezika. SLOVAR SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA JEZIKA - SSKJ. SSKJ zajema besedni zaklad slovenskega jezika, prikazuje njegovo rabo v sodobnem SKJ od začetka 20. stoletja do leta 1969 oz. do izida posamezne knjige (V. knjiga - l. 1991). User Queries of the Online Standard Slovenian Dictionary and 2001 Slovenian Normative Guide at bos.zrc-sazu.siSpletna stran slovenskih sinonimov je projekt, ki stremi k izboljšanju uporabnikovega besednega zaklada.Absentizem kot pojem izhaja iz latinske besede ''absens'', kar pomeni izostanek ali odsotnost (SSKJ). Florjančič, Ferjan in Bernik (1999; v Zupanc, 2011) navajajo, da absentizem pomeni celotno neprisotnost na delovnem mestu. Sem štejemo izostanke, zamude, izhode, odsotnost z dela na delu. Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in ...

German SSKJ Stress-Symptom and Well-Being Scales (Lohaus et al., 2018) and on our study showing partial metric invariance for the SSKJ Coping Scales (Eschenbeck et al., 2020), we expected that a five-factor model would provide an acceptable fit and that at least partial measurement invariance across the language versions of the SSKJ Stress-Demokracija. Demokracíja ( grško δημοκρατíα ( demokratía) iz δημος ( demos - ljudstvo) in κρατειν ( kratein - vladati) oz. kratios (moč, oblast) - »vladavina ljudstva«) je oblika vladavine, v kateri oblast, oziroma pravica vladati, izvira iz ljudstva. To lahko svojo pravico izvršuje neposredno; vendar so danes bolj ...

sistemátičen -čna -o prid., sistemátičnejši (á) ki poteka, je narejen po sistemu; urejen, načrten, premišljen: sistematičen izbor, opis; raziskovanje, zdravljenje je bilo sistematično / sistematična metoda; sistematično mišljenje / pri delu je zelo sistematičen; njegovo znanje ni sistematično.Slovar slovenskega knjižnega jezika, krajše SSKJ, je slovar, ki je nastal na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Je ena izmed najpomembejših knjižnih izdaj …Description. eSSKJ: Dictionary of the Slovenian Standard Language 2016 encompasses 90 entries first concieved as test entries of a modern linguistic description of the multifaceted and complex linguistic reality of the Slovenian language, which is interpreted with respect to linguistic usage as attested in modern corpora. At the macrostructural ...SSKJ-017 HD 4.18GB: 2022-04-26: ดาวน์โหลด SSKJ - 017 Misa Aoyama, Hinata 699.35MB: 2014-03-03: ดาวน์โหลด SSKJ-017 美少女援交賣春實錄 売春白書第8弾 雙飛姐妹花 青山みさ 芹菜ひなた1. pregled poslovanja, dokumentov zaradi ugotavljanja skladnosti s predpisi, zakoni: opraviti revizijo; zahtevati revizijo; revizija knjigovodstva; revizija finančnega poslovanja; revizija računov. Slovarski sestavek za iztočnico 'revizíja' v slovarju 'Slovar slovenskega knjižnega jezika' (SSKJ).Navegação aérea seguindo as regras de vôo visual, a partir do Aeródromo de Pau dos Ferros (SSKJ), localizado na cidade de Pau dos Ferros-RN, para o aeroporto...Antropozofska medicina je zdravilska metoda, ki jo je v začetku 20. stoletja utemeljil avstrijski filozof Rudolf Steiner, skupaj z zdravnico Ito Wegman . Človeka obravnava v njegovi celoti kot telo, življenje, dušo in duha ter ima zdravilne pripravke za vse te plasti človeka. Trdi da klasična medicina ne zajema človeka v vsej njegovi ...Fazenda Mestiça Airport (SSKJ) located in Rio Branco Do Ivaí, Paraná, Brazil. Airport information including flight arrivals, flight departures, instrument approach procedures, weather, location, runways, diagrams, sectional charts, navaids, radio communication frequencies, FBO and fuel prices, hotels, car rentals, sunrise and sunset times, aerial photos, terminal maps, and destination ...Slovenski pravopis, SSKJ, Nova beseda in Gigafida na enem mestu Ta program preišče Slovenski pravopis, Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ), korpusa Nova beseda in Gigafida ter vam na eni strani izpiše združene rezultate iskanja po teh virih. Z enim iskanjem torej dobite definicijo ter vse informacije o teoretični in praktični rabi ...

The SSKJ Stress-Symptom and Well-Being Scales showed psychometric evidence for equivalence across the different languages and gender. Thus, this instrument is a useful tool for cross-cultural research in children and adolescents.

Uvajanje IKT v splošne predmete srednje šole. Slovenščina. IKT-Slo2. Poglavje 1. SSKJ - Slovar slovenskega knjižnega jezika. SLOVAR SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA JEZIKA - SSKJ. SSKJ zajema besedni zaklad slovenskega jezika, prikazuje njegovo rabo v sodobnem SKJ od začetka 20. stoletja do leta 1969 oz. do izida posamezne knjige (V. knjiga - l. 1991).

SSKJ². a 5 vez., knjiž. 1. v protivnem priredju za izražanje. a) nasprotja s prej povedanim; pa 2, toda, vendar: prej so ga radi imeli, a zdaj zabavljajo čezenj; to so besede, a ne dejanja; drugod umetnike slavijo. SSKJ-013 Sasuke Jam Vol.13 売春白書004 女子大生的援交實錄 上村みき. 986.33MB. 2013-11-30. SSKJ-013.ISO hd. 4.21GB. 2013-09-30. 店長推薦作品 SSKJ-013 美少女援交賣春實錄 売春白書第4弾 上村みき 淫乱女子大生的援交實錄. 778.98MB. 2013-08-30.Pregibanje besed brez omejitev. Za pregibanje besed brez omejitev se morate prijaviti z veljavno licenco programskega paketa. Za preizkus delovanja lahko naročite desetdnevno brezplačno licenco.. Če imate računalnik Windows, priporočamo, da avtomatsko lektorico Amebis Besana brez omejitev uporabljate na svojem računalniku.sòpoménka -e ž (ȍ-ẹ̑) jezikosl. beseda, ki ima (skoraj) enak pomen kot kaka druga beseda; sinonim: biti, tepsti, tolči so sopomenke; sopomenke in protipomenke. Število zadetkov: 9.SSKJ (v nadaljnjem besedilu SSKJ2) dodatno delno strukturirana. Iz drugih obstoječih elementov so bile tako osamosvojene sopomenke, protipomenke, vodilke in kazalke, …SSKJ stands for Slovar Slovenskega Knjižnega Jezika (standard Slovenian dictionary) Suggest new definition. This definition appears very frequently and is found in the following Acronym Finder categories: Organizations, NGOs, schools, universities, etc. Slovenski pravopis, SSKJ, Nova beseda in Gigafida na enem mestu Ta program preišče Slovenski pravopis, Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ), korpusa Nova beseda in Gigafida ter vam na eni strani izpiše združene rezultate iskanja po teh virih. Z enim iskanjem torej dobite definicijo ter vse informacije o teoretični in praktični rabi ...pomèn -éna m (ȅ ẹ́) 1. kar beseda vsebuje glede na označevani pojem, predmet: beseda jezik ima več pomenov; pomen te besede je nejasen / narod v današnjem pomenu besede se je izoblikoval v 19. stoletju; uporabiti besedo v drugačnem, slabšalnem pomenu ♦ jezikosl. dopustni, pogojni pomen veznika; izhodiščni, osnovni, prvotni pomen besede; leksikalni pomen besede …(SSKJ) was published in autumn 2014 (rst edition 1970–1991). Its aim is to bridge the content and time gap that arose between the rst edition of SSKJ and the new dictionary of standard Slovenian language yet to be compiled. The article explains the circumstances surrounding the compilation of the second edition of SSKJ and describes innova- Tri pike oziroma tripičje ( … ) je končno ali nekončno ločilo in se rabijo kot znamenje izpusta, vrinjenega stavka ali spremembe skladenjskega naklona. Kot sopomenka se v SSKJ pojavlja tudi tropičje, ki pa naj bi po zadnjem pravopisu pomenil tri pike, eno nad drugo. Ločimo enodelno in dvodelno tripičje.Sskj Enterprises Inc. Sskj Enterprises, Inc. was founded in 2004. The company's line of business includes manufacturing signs and advertising specialties.

(SSKJ) was published in autumn 2014 (rst edition 1970–1991). Its aim is to bridge the content and time gap that arose between the rst edition of SSKJ and the new dictionary of standard Slovenian language yet to be compiled. The article explains the circumstances surrounding the compilation of the second edition of SSKJ and describes innova- 1. pregled poslovanja, dokumentov zaradi ugotavljanja skladnosti s predpisi, zakoni: opraviti revizijo; zahtevati revizijo; revizija knjigovodstva; revizija finančnega poslovanja; revizija računov. Slovarski sestavek za iztočnico 'revizíja' v slovarju 'Slovar slovenskega knjižnega jezika' (SSKJ).Slovar slovenskega knjižnega jezika. ali, ki je lahko pisan tudi z vejico. Najprej se izvrši in, potem ali, kadar pa želimo vrstni red izvajanja spremeniti, uporabimo oklepaje.Za telefonska vprašanja s področja davkov poslovnih subjektov je vzpostavljen enoten klicni center za celoten FURS:. 08 200 1003. Delovni čas klicnega centra: Ponedeljek, torek in četrtek: od 8. do 15. ure Sreda: od 7. do 17. ure Petek: od 8. do 13. ureInstagram:https://instagram. describe thdispositions financewhat is seismologycraigslist en salinas ca DEMOKRACIJA TV KANAL. Napovednik št. 41 revije Demokracija. Napovednik št. 36 revije Demokracija. Napovednik št. 34 revije Demokracija. bill self awardscamellone menu V SSKJ je glavno podgeslu gesla 'boljši' sicer res 'bolje', vendar je obenem kot enakovredna ponujena tudi druga različica primernika, 'boljši'. SSKJ sicer daje prednost različici 'bolje' tudi tako, da jo uporablja v primerih v drugih geslih, medtem ko se prislov 'boljši' ne pojavlja v nobenem drugem geslu, vendar to različice 'boljši ... jackson cobb Odgovor: V slovarskem delu SP 2001 je pri tej členkovni zvezi normiran zapis narazen (v geslu nazadnje2 ). Takšna je bila norma tudi v SSKJ. Za ustrezno interpretacijo so Vam lahko v pomoč pravopisna pravila, ki obravnavajo nekatere položaje pisanja členka ne (SP 2001: § 584-586, § 588), ter pravilo, ki določa, da se pišejo zveze ...Jezikovni priročniki, uporaba SSKJ-22: Knjižne in neknjižne zvrsti-32: Korekturna znamenja +1: Lastna imena +1: Ločila - 2 datoteki: Ločila [01] +12: Ločila [02] - koncna +3: Medmet-41: Narečne besede na Primorskem +2: Nastanek slovenskega jezika - 3 datoteke: Nastanek slovenskega jezika [01] +6: Nastanek slovenskega jezika [02] +8 ...